Wovon

کفپوش وینیل Wovon مجموعه ای با طرح های بافت در هم تنیده است ، که حس پارچه را به شکل کاملا طبیعی ارائه می دهد. مجموعه Wovon علی رغم طرح های خاص و منحصر بفرد خود از وینیل ساخته شده و برای محیط های تجاری پر ترافیک،هتل ها ، دفاتر اداری و خانه های مسکونی گزینه ای مناسبب می باشد.

Expona Flow PUR

طرح های کالکشن Expona Flow به صورت تخته های چوبی در قالب ورق وینیل و بادوام می باشد. این مجموعه که در 50 رنگ موجود است، به طور خاص برای فضاهای تجاری پر تردد ،محیط های آموزشی، فضاهای درمانی، اداری و تفریحی مناسب است.

Expona Bevel Line Stone PUR

Expona Bevel Line مجموعه‌ای از کفپوش های وینیل لوکس می باشد ، که به صورت تایل و تخته ای در طرح های زیبای چوب طبیعی، سنگ و مرمر که با جلوه‌های خلاقانه و نوآورانه ترکیب شده اند موجود بوده و برای استفاده در فضاهای تجاری پر تردد، مراکز درمانی ، آموزشی ، دفاتر کار مناسب می باشد.

Expona Bevel Line Wood PUR

Expona Bevel Line مجموعه‌ای از کفپوش های وینیل لوکس می باشد ، که به صورت تایل و تخته ای در طرح های زیبای چوب طبیعی، سنگ و مرمر که با جلوه‌های خلاقانه و نوآورانه ترکیب شده اند موجود بوده و برای استفاده در فضاهای تجاری پر تردد، مراکز درمانی ، آموزشی ، دفاتر کار مناسب می باشد.

Expona Design Stone and Abstract PUR

Expona Design مجموعه‌ای از کفپوش های وینیل لوکس می باشد ، که به صورت تایل و تخته ای در طرح های زیبای چوب طبیعی، سنگ و مرمر که با جلوه‌های خلاقانه و نوآورانه ترکیب شده اند موجود بوده و برای استفاده در فضاهای تجاری پرتردد مناسب می باشد.

Expona Design Wood PUR

Expona Design مجموعه‌ای از کفپوش های وینیل لوکس می باشد ، که به صورت تایل و تخته ای در طرح های زیبای چوب طبیعی، سنگ و مرمر که با جلوه‌های خلاقانه و نوآورانه ترکیب شده اند موجود بوده و برای استفاده در فضاهای تجاری پرتردد مناسب می باشد.

Expona Commercial Stone and Abstract PUR

Expona Commercial مجموعه‌ای از کفپوش های وینیل لوکس می باشد ، که به صورت تایل و تخته ای در طرح های زیبای چوب طبیعی، سنگ و مرمر که با جلوه‌های خلاقانه و نوآورانه ترکیب شده اند موجود بوده و برای استفاده در فضاهای تجاری پرتردد مناسب می باشد.

Expona Commercial Wood PUR

Expona Commercial مجموعه‌ای از کفپوش های وینیل لوکس می باشد ، که به صورت تایل و تخته ای در طرح های زیبای چوب طبیعی، سنگ و مرمر که با جلوه‌های خلاقانه و نوآورانه ترکیب شده اند موجود بوده و برای استفاده در فضاهای تجاری پرتردد مناسب می باشد.

Expona Encore rigid loc PUR

این سری از کفپوش ها ،نسل جدید کفپوش های وینیلی بوده ، که تکنولوژی نصب آن به صورت کلیکی می باشد و نیازی به هیچگونه چسب ندارد و با یک فشار و در کنار هم به آسانی و در سریع ترین زمان نصب می شود. کفپوش های Camaro rigid core pur چند لایه بوده که در طرح های متنوع چوب و سنگ ارائه شده است و احساس راحتی را در هنگام راه رفتن به شما می دهد.

CAMARO rigid core PUR

این سری از کفپوش ها ،نسل جدید کفپوش های وینیلی بوده ، که تکنولوژی نصب آن به صورت کلیکی می باشد و نیازی به هیچگونه چسب ندارد و با یک فشار و در کنار هم به آسانی و در سریع ترین زمان نصب می شود. کفپوش های Camaro rigid core pur چند لایه بوده که در طرح های متنوع چوب و سنگ ارائه شده است و احساس راحتی را در هنگام راه رفتن به شما می دهد.

Silentflor PUR

مجموعه Silentflor با ترکیبی زیبا از طراحی مدرن و کلاسیک با قابلیت آکوستیک تا 19 دسی بل، برای طیف گسترده ای از فضاهای تجاری مناسب می باشد. Silentflor یک انتخاب عالی برای نصب در بخش های درمانی، اداری، مسکونی، تجاری و تفریحی می باشد.

Designatex PUR

کفپوش های سری Designatex ، کفپوش های رولی وینیلی بوده که داری 18 طرح چوب و سنگ است که برای واحد های مسکونی و تجاری با تردد کم مناسب می باشد. این سری از کفپوش های به دلیل لایه پشتی پارچه ای که دارد ، حس نرمی و راحتی بسیار زیادی را هنگام راه رفتن می دهد. در این سری از کفپوش ها این امکان وجود دارد که بدون استفاده از چسب نصب شود ، از طرفی این کفپوش های در عرض های 2، 3 و 4 متر موجود می باشد.

XL PU

کف پوش های سری XL PU به دو صورت ورق و تایل ارائه می شود . این کفپوش ها به صورت رول ها یا تایل های همگن بوده که بر روی آن یک لایه Polyurethane وجود داشته که نظافت و نگهداری آن را آسان می کند. در طراحی کفپوش های XL PU از نقوش مشابه به سنگ مرمر استفاده شده که باعث زیبایی این کفپوش شده است و در رنگ های  متنوعی نیز موجود می باشد. XL PU با دوام و مقاومت فوق العاده  در برابر سایش ، برای فضاهای عمومی ، ساختمان های اداری  و تجاری و همچنین بیمارستان ها، مدارس، آزمایشگاه ها توصیه می شود.

2000PUR

ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎی ﺟﺬاب ، ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و در ﺗﻨﻮع ﻃﺮح و رﻧﮓ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ،  ﺳﺮی ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎی 2000PUR دارای ﯾﮏ ﻻﯾﻪ Polyurethane بوده که با اشعه UV در فرآیند تولید در بافت کفپوش ادغام شده ، ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻃﻮل ﻣﺪت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﭘﻮﻟﯿﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺳﺮی از ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎ ﺑﺎ دوام  ﺑﻮده ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ،اداری و ﺗﺠﺎری ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ  ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

Classic Mistique PUR

ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎی ﺟﺬاب ، ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و در ﺗﻨﻮع ﻃﺮح و رﻧﮓ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ،  ﺳﺮی ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎ Classic Mystique PUR دارای ﯾﮏ ﻻﯾﻪ Polyurethane بوده که با اشعه UV در فرآیند تولید در بافت کفپوش ادغام شده ، ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻃﻮل ﻣﺪت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﭘﻮﻟﯿﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺳﺮی از ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎ ﺑﺎ دوام  ﺑﻮده ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ،اداری و ﺗﺠﺎری ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ  ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

Prestige PUR

ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎی ﺟﺬاب ، ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و در ﺗﻨﻮع ﻃﺮح و رﻧﮓ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﯾﻦ ﺳﺮی ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎ دارای ﯾﮏ ﻻﯾﻪ Polyurethane بوده که با اشعه UV در فرآیند تولید در بافت کفپوش ادغام شده ، ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻃﻮل ﻣﺪت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﭘﻮﻟﯿﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

کفپوش اداری تجاری

اگر ساعات حضور خود در محیط کارتان، چه اداری و چه تجاری، را مورد بررسی قرار دهید، درمی‌یابید که مدت زمانی که در این محیط حضور دارید، بسیار زیاد است و به‌نوعی می‌توان محل کار را خانه دوم شما در نظر گرفت. حتی اگر زمان خواب خود را از مدت زمان حضور در منزل کم کنید، چه‌بسا ساعاتی که در محل کار می‌گذرانید از ساعاتی که در منزل هستید، بیشتر باشد!

باتوجه‌به این موضوع می‌توان مدعی شد که نظافت، زیبایی و راحتی این محیط می‌تواند نقش مهمی در کیفیت زندگی، آسایش و آرامش شما داشته باشد؛ از این رو، پیشنهاد می‌شود تا همان دقت و وسواسی را که برای انتخاب تجهیزات و لوازم منزل به کار می‌بندید برای انتخاب عناصر حاضر در محیط کار نیز به کار بگیرید.

یکی از مهم‌ترین عناصری که در دکوراسیون داخلی هر محیطی وجود دارد، کفپوش آن است. کفپوش ها در زیبایی و جذابیت محیط تأثیر بسزایی دارند و می‌توانند در سخت یا آسان بودن نظافت محیط نیز مؤثر باشند. علاوه بر این موارد، در صورتی که کفپوش محیط کار به‌درستی انتخاب نشود، می‌تواند آن را به محیطی خسته‌کننده و ناآرام برای کارمندان و افراد حاضر تبدیل کند. بنابراین می‌بایست در انتخاب کفپوش دقت کنید و بسته به شرایط و نیازهای محل کار خود، کفپوش اداری تجاری مناسبی را برگزینید.

 در ادامه این مطلب قصد داریم به بررسی کفپوش اداری تجاری بپردازیم و انواع، قیمت و ویژگی هرکدام از انواع کفپوش‌ها را مورد بررسی قرار دهیم. اگر شما نیز علاقه‌مندید در این رابطه اطلاعاتی به دست آورید، تا پایان همراه ما باشید.

انتخاب کفپوش

انتخاب کفپوش از مهم ترین مراحل ساخت یا بازسازی محل کار و  ادارات می باشد؛ در انتخاب کفپوش باید محصولی را انتخاب کنید که متناسب با بودجه و نیاز شما باشد؛ به این موضوع توجه کنید که کفپوش ها ظاهر منزل یا محل کار شما را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند، پس سعی کنید که کفپوش های مورد مصرف خود را با دکوراسیون محیط کار هماهنگ نمایید.

 کفپوش ها در انواع مختلفی به تولید می رسند که در ادامه ما به معرفی انواع کفپوش می پردازیم تا انتخاب را برای شما ساده تر و راحت تر نماییم.

انواع کفپوش اداری تجاری

حال که بیش از پیش با کفپوش اداری تجاری و تأثیرگذاری آن در محیط‌های کار آشنا شدید، قصد داریم به بررسی انواع این کفپوش بپردازیم و ویژگی‌های هریک را مورد بررسی قرار دهیم. علاوه بر سلیقه و نیازهای خود، هنگام انتخاب نوع کفپوش اداری، شما می‌بایست میزان تطابق کفپوش مدنظر با دکوراسیون محل کار خود را نیز در نظر بگیرید و بر اساس آن دست به انتخاب کفپوش بزنید.

کفپوش کاشی فرش

فرش یا کاشی فرش یکی از بهترین و باکیفیت‌ترین انواع کفپوش اداری تجاری است. از نظر زیبایی ظاهری، کفپوش کاشی فرش به شکل خیره‌کننده‌ای جذاب است و می‌تواند در ادارات و دفاتر لوکس به کار گرفته شود. می‌توان مدعی شد که این کفپوش حتی افراد سخت‌پسند را نیز راضی می‌کند و گزینه‌ای خاص است.

طول عمر کفپوش کاشی فرش بسیار مطلوب است و در صورتی که مراقبت و نگهداری از آن به شکل صحیح صورت پذیرد، می‌تواند تا سال‌های سال مورداستفاده قرار گیرد. با توجه ‌به کیفیت متریال بالا، این کفپوش مناسب استفاده در محیط‌های پر رفت ‌و آمد است و می‌تواند در اداراتی که ارباب رجوع زیادی به آن تردد دارند نیز مورداستفاده قرار گیرد. دست شما در انتخاب طرح و رنگ کفپوش کاشی فرش کاملاً باز است و می‌توانید از میان طرح‌ها و رنگ‌های مختلف این کفپوش، محصول مدنظر را انتخاب نمایید. تنها نکته‌ منفی و نقطه ضعفی که برای این نوع کفپوش می‌توان در نظر گرفت قیمت بالای آن است.

برای خرید و اجرای کفپوش کاشی فرش شما می‌بایست به نسبت سایر کفپوش ها بودجه بیشتری را در نظر بگیرید.

کفپوش وینیل

از دیگر کفپوش هایی که به شکل گسترده‌ای در محیط‌های اداری تجاری به کار گرفته می‌شود، می‌توان به کفپوش_وینیل اشاره کرد. کفپوش وینیل در طرح‌های مختلفی مانند طرح چوب و سنگ به بازار عرضه شده و باتوجه‌ به شباهت فوق‌العاده زیاد آن به متریال طبیعی، به محبوبیت زیادی در میان طراحان دست یافته و در پروژه‌های متعددی مورداستفاده قرار می‌گیرد.

 کفپوش وینیل سازگار با محیط‌زیست است و از نظر اقتصادی نیز گزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه به‌شمار می‌رود. از نظر تردد و رفت و آمد نیز محدودیتی وجود ندارد و می‌توانید آن را در هر محیطی نصب کنید. این ویژگی مهم است زیرا در محیط‌های تجاری و اداری ممکن است تعداد زیادی افراد عبور و مرور کنند و کفپوش باید تحمل این ترافیک را داشته باشد.

کفپوش_وینیل در طرح‌ها و رنگ‌های متعددی تولید و به بازار عرضه شده و شما می‌توانید بر اساس دکوراسیون محل کار و سلیقه خود، اقدام به انتخاب طرح و رنگ نمایید. اگر در دکوراسیون خود عناصر چوبی یا سنگی دارید، می‌توانید با انتخاب کف‌پوش وینیل طرح سنگ یا چوب، هارمونی جذابی میان کفپوش و دکوراسیون محل کار خود ایجاد کنید. اگر روی نظافت و تمیزی محیط کار خود حساس هستید، باید اشاره کنیم که نگهداری و نظافت کفپوش وینیل بسیار ساده است و با استفاده از این کفپوش می‌توانید محیط اداری خود را همواره تمیز نگه دارید.

کفپوش وینیل به دلیل ساختار نسبتاً نازک خود، به راحتی قابل حمل و جابجایی است. این موضوع باعث می‌شود که نصب آن با استفاده از ابزارهای ساده و بدون نیاز به تجهیزات پیچیده انجام شود . همچنین کفپوش وینیل معمولاً دارای سطح صاف و یکنواخت است، که به معنای عدم نیاز به ترازکردن یا اصلاحات چشمگیر قبل از نصب می‌باشد. این ویژگی باعث کاهش زمان و هزینه نصب می‌شود.

کفپوش لمینت

شاید کفپوش لمینت را بیشتر در کاربردهای مسکونی و خانگی دیده باشید؛ اما باید بدانید که کف‌پوش لمینت نیز از دیگر کفپوش‌های اداری تجاری است که باتوجه‌به ظاهر جذاب و شیک خود، طرفداران بسیاری دارد.

اگر به ظاهر چوب طبیعی علاقه‌مندید و دوست دارید که کفپوش محل کار شما ظاهری مشابه چوب داشته باشد، کفپوش لمینت انتخابی فوق‌العاده برای شماست. کفپوش لمینت باتوجه‌به زیبایی منحصربه‌فرد و ایجاد محیطی گرم و دلپذیر، گزینه‌ای جذاب برای کفپوش اداری تجاری است. البته باید توجه داشته باشید که کفپوش لمینت تحمل ترددهای بسیار زیاد را ندارد و در صورتی که محل کار شما پرتردد است، استفاده از آن به شما توصیه نمی‌شود.

علاوه بر محدودیت در رفت و آمد، شرایط نگهداری دشوار و قیمت به‌نسبت بالای این محصول باعث می‌شود که استفاده از آن در دفاتر کار و ادارات معمولی چندان متداول نباشد و تنها از این محصول در دفاتر کار لوکس و خصوصی استفاده شود. طرح و رنگ‌های متنوعی از کفپوش لمینت در بازار موجودند و در صورتی که قصد استفاده از این کفپوش را برای محل کار خود داشته باشید، می‌توانید مطابق سلیقه خود از میان انواع مختلف آن، دست به انتخاب بزنید.

این نوع کفپوش به دلیل ویژگی‌های زیر، بسیار محبوب و پرکاربرد است:

مقاومت بالا در برابر سایش

نصب آسان

ظاهر زیبا و متنوع

مقاومت در برابر رطوبت

کفپوش لمینت دارای طرح‌ها و رنگ‌های متنوعی است که می‌تواند به تنوع و جذابیت فضای فروشگاهی کمک کند. طرح‌های شبیه‌سازی چوب، سنگ یا کاشی می‌توانند به دکوراسیون داخلی فروشگاه شخصیت و زیبایی بیشتری ببخشند.

استفاده از کفپوش لمینت در مکان‌های فروشگاهی می‌تواند بهبود شرایط کف، جذابیت فضا و همچنین سهولت در نصب و نگهداری را به همراه داشته باشد .

کفپوش چوبی

کفپوش چوبی از دیگر کفپوش‌های اداری تجاری است که به دلیل قیمت بالا و ظاهر خیره‌کننده‌اش، کفپوشی لوکس و خاص محسوب می‌شود. این نوع کفپوش خود به چندین دسته تقسیم می‌شود و شما می‌توانید باتوجه‌به سلیقه خود و سبک دکوراسیون اداری محل کارتان، یکی از انواع آن را انتخاب کنید.

معمولاً کفپوش های چوبی از نظر ظاهری و سبک طراحی به دو دسته کلاسیک و مدرن تقسیم‌بندی می‌شوند و شما می‌توانید بر اساس سبک دکوراسیون دفتر کار خود، یکی از این موارد را انتخاب نمایید. کفپوش چوبی علی‌رغم قیمت بالا، به دلیل کیفیت، طول عمر و جذابیت ظاهری، همچنان در میان طراحان و مشتریان محبوب است و در پروژه‌های خاص و لوکس مورداستفاده قرار می‌گیرد.

از نظر تردد و میزان رفت و آمد هیچ‌گونه محدودیتی برای آن وجود ندارد و شما می‌توانید از این نوع کفپوش در محیط‌های پرتردد نیز استفاده نمایید. شرایط نگهداری و نظافت این کفپوش نیز بسیار ساده است و می‌توان آن را از نظر کیفیت یکی از برترین کفپوش های اداری تجاری دانست.

مزایای کفپوش چوبی عبارتند از:

ظاهر طبیعی و زیبا

ایجاد حس گرما و راحتی

مقاومت متوسط

عایق حرارتی و صوتی

قابلیت تعمیر و تغییر

طول عمر متوسط

در هر صورت، برای انتخاب کفپوش چوبی، باید نوع چوب، نوع پوشش محافظ و شرایط استفاده در نظر گرفته شوند تا بهترین انتخاب را برای فضای خود داشته باشید .

Empty lounge and meeting area in luxury business premises

کفپوش اپوکسی

با وجود اینکه کفپوش اپوکسی اغلب در فضاهایی مانند راهروها، پارکینگ‌ها و... مورداستفاده قرار می‌گیرد، اما در برخی از ادارات و اماکن تجاری هم از آن استفاده می‌شود. استفاده از این نوع کفپوش دارای مزایای بسیاری است که از جمله آنها می‌توان به ظاهر زیبا و جذاب، مقاومت بسیار بالا، مناسب برای فضاهای پرتردد، تنوع بسیار بالا در طرح و رنگ، قیمت مناسب، نظافت آسان، شرایط نگهداری ساده و قابلیت استفاده در فضاهای مختلف یک اداره یا شرکت با کاربردهای مختلف اشاره کرد.

کفپوش‌های اپوکسی به دلیل ترکیبی از رزین‌های اپوکسی و مواد پرکننده مقاومت بسیار بالایی دارند. این مقاومت به صورت زیر به وجود می‌آید:

 مقاومت در برابر فشار

 مقاومت در برابر سایش

 مقاومت در برابر ضربه

 مقاومت در برابر حرارت

 مقاومت در برابر مواد شیمیایی

کفپوش PVC

کف‌پوش‌های PVC یکی از انواع کفپوش‌های اداری تجاری هستند که به دلیل مقاومت بالا و قیمت مناسب به شکل گسترده‌ای در پروژه‌های مختلف به کار می‌روند. این کف‌پوش‌ها که به شکل تایل و رول به بازار عرضه می‌شوند، در ابعاد و ضخامت‌های مختلف در دسترس هستند و شما می‌توانید بر اساس نیازهای پروژه خود اقدام به خرید کف‌پوش PVC با ابعاد مناسب نمایید. از جمله مزایای کفپوش اداری تجاری PVC می‌توان به مقاومت بالا در رطوبت و آب، نظافت آسان و تنوع در طرح و رنگ اشاره کرد. کفپوش PVC طرح چوب و کف‌پوشPVC  طرح سنگ از جمله طرح‌های محبوب و پرطرفدار این نوع از کفپوش هستند.  

کفپوش سنگ و سرامیک

سنگ و سرامیک از دیگر انواع کف‌پوش‌های اداری تجاری هستند که همچنان در برخی از پروژه‌های مورداستفاده قرار می‌گیرند. کف‌پوش‌های سنگ و سرامیک از قیمت بالایی برخوردارند و در صورتی که به شکل صحیح و درست مورداستفاده قرار گیرند، طول عمر مطلوبی خواهند داشت. این نوع کف‌پوش‌ها به‌سادگی تمیز می‌شوند و  از نظر میزان تردد نیز محدودیتی برای آن‌ها وجود ندارد.

از دیگر مزایای کف‌پوش‌های سنگ و سرامیک می‌توان به مقاومت بالا در برابر ضربه، خط‌وخش و رطوبت اشاره کرد.  تنها نکته منفی در مورد این نوع کف‌پوش‌ها، شرایط نصب سخت و دشوار آنهاست.

قیمت کفپوش اداری تجاری

در بخش قبلی به بررسی انواع کفپوش‌ اداری تجاری پرداختیم و اطلاعات مفیدی در مورد ویژگی‌ها و محدوده قیمتی هریک از انواع آن‌ها به دست آوردیم. علاوه بر نوع کف‌پوش، عواملی مانند ابعاد فضای مدنظر، طرح و رنگ انتخابی، کیفیت و... نیز در قیمت کفپوش اداری تجاری مؤثرند. با این تفاسیر شما می‌بایست بر اساس ابعاد محل کار خود و نوع کف‌پوشی که انتخاب می‌کنید، بودجه مناسبی را در نظر بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قیمت کف‌پوش اداری تجاری می‌توانید با شماره‌های موجود در وب‌سایت تماس حاصل فرمایید.

کفپوش اداری تجاری ارزان

قیمت و موضوعات اقتصادی، از مهم‌ترین عوامل انتخاب محصولات توسط شرکت‌ها و ادارات هستند و همواره گزینه‌های مقرون‌به‌صرفه و اقتصادی در بازار بیشتر موردتوجه قرار می‌گیرند. در میان کف‌پوش‌هایی که در بخش‌های قبلی به معرفی آنها پرداختیم، کف‌پوش‌های وینیل و PVC از نظر قیمت، گزینه‌هایی اقتصادی و مقرون‌به‌صرفه‌ به‌شمار می‌آیند و باتوجه‌به دوام و مقاومت بالا، می‌توانند تا سال‌های سال مورداستفاده قرار گیرند.

با توجه ‌به قیمت مناسب و ویژگی‌هایی که ذکر شد، در صورتی که قصد خرید کفپوش اداری تجاری ارزان‌قیمت را دارید، پیشنهاد می‌شود خرید و نصب کف‌پوش PVC، کف‌پوش وینیل مرمری یا کف‌پوش وینیل گرانیت را در دستور کار خود قرار دهید.

کف‌پوش رولی اداری تجاری ​

یکی از روش‌های عرضه کف‌پوش‌ها، به شکل رولی است و به همین دلیل به این دسته از کف‌پوش‌ها، کف‌پوش رولی اداری تجاری می‌گویند. کف‌پوش‌های رولی اداری تجاری معمولاً از جنس پی‌وی‌سی هستند و به آنها PVC رولی نیز گفته می‌شود. ویژگی‌های کف‌پوش‌های پی‌وی‌سی رولی و کف‌پوشی پی‌وی‌سی تایل کاملاً یکسان‌اند و تنها نحوه عرضه آنها متفاوت است. مانند سایر انواع کف‌پوش‌های PVC، کف‌پوش‌های رولی نیز از جنس مشابه پلاستیک و پلیمر هستند و از این رو، دارای مقاومت مطلوب و طول عمر طولانی هستند و می‌توان از آنها در محیط‌های پرتردد و با ترافیک بالا نیز استفاده کرد.

کفپوش رولی اداری تجاری PVC در طرح‌ها و رنگ‌های مختلفی تولید و به بازار عرضه می‌شود که ازجمله این طرح‌ها می‌توان به کف‌پوش PVC طرح چوب و کف‌پوش PVX طرح سنگ اشاره کرد. ظاهر کفپوش رولی اداری تجاری طرح سنگ و چوب به‌قدری به متریال طبیعی شبیه است که در نگاه اول تشخیص آن ساده نخواهد بود. معمولاً کف‌پوش رولی اداری تجاری PVC در عرض استاندارد سه متر و شصت سانتی‌متر تولید می‌شود؛ اما در صورت نیاز می‌توان آنها را به شکل سفارشی و بر اساس ابعاد مدنظر مشتری نیز تولید کرد.

ویژگی‌ها و مزایای کف‌پوش رولی اداری تجاری

 • مقاوم در برابر رطوبت و آب
 • گرما و لطافت مطلوب
 • مقاومت بالا در برابر کثیفی
 • نظافت آسان
 • طول عمر و دوام بالا
 • قیمت مناسب
 • تنوع بالا در طرح و رنگ

باتوجه‌به کیفیت بالای کف‌پوش رولی پی‌وی‌سی معمولاً این محصول را با کف‌پوش‌های لمینت مقایسه می‌کنند. در بخش بعدی نگاهی گذرا به این موضوع خواهیم داشت.

مقایسه کف‌پوش رولی با لمینت

 • کف‌پوش رولی از پلیمر و پلاستیک تهیه می‌شود؛ در حالی که لمینت از جنس الیاف فشرده HDF است.
 • معمولاً کف‌پوش لمینت در ضخامت‌های بیشتری تولید می‌شود.
 • با توجه ‌به برخورداری کف‌پوش‌های لمینت از لایه آلومینیوم اکسید، استحکام آن‌ها در برابر خوردگی و فرسایش، کمتر از کف‌پوش‌های رولی است.

خرید و نصب کفپوش اداری تجاری

حالا که با ویژگی‌های هر یک از کف‌پوش‌های اداری تجاری آشنا شدید و تصمیم خود در مورد کف‌پوش محل کار خود را گرفتید، می‌توانید وارد مرحله خرید شوید. برای خرید کفپوش اداری تجاری باکیفیت و درجه یک با قیمت منصفانه، تنها کافی است با شماره‌های موجود روی وب‌سایت تماس بگیرید یا به بخش فروشگاهی وب‌سایت مراجعه نمایید. در صورت نیاز، کارشناسان ما آماده ارائه مشاوره‌های تخصصی به شما عزیزان هستند و می‌توانید تمامی سؤالات خود در مورد کفپوش اداری تجاری را با ایشان مطرح کنید. پس از خرید کف‌پوش اداری تجاری، اطلاعات تکمیلی در مورد شرایط و نحوه نصب کف‌پوش مدنظر به شما عزیزان ارائه می‌شود.

جدول مشخصات فنی کفپوش اداری تجاری

مقادیر

استاندارد

ویژگی ها

0.7mm

EN ISO 24340 (EN 429)0.7mm

لایه پوششی

Class Bfl-S1

EN 13501-1

مقاومت در برابر حرارت

Group T
Type I

EN 660-2
EN ISO 10582

مقاومت در برابر خراش و ساییدگی

Class DS (dry condition)
R10
R10

EN 13893
DIN 51130
AS 4586

ضریب لغزش

<0.1mm

EN ISO 24343-1 (EN 433)

میزان تحمل وزن و برگشت پذیری فرو رفتگی

0.1% max

EN ISO 23999 (EN 434)

ثبات ابعادی

2kV Classified as ‘antistatic

EN 1815

گرایش الکتریسیته ساکن

سوالات متداول

+ قبل از انتخاب کفپوش های اداری و تجاری چه نکاتی را باید در نظر بگیرم؟

ترافیک محل کار و تعداد افرادی که از آن استفاده می کنند ، نوع فعالیت اداری یا تجاری شما نیز می تواند تأثیر زیادی بر روی انتخاب کفپوش داشته باشد.

بررسی استانداردها و مقررات مربوط به کفپوش های اداری و تجاری در منطقه
هزینه های نگهداری و تعمیرات کفپوش را در نظر بگیرید . ظاهر کلی محیط کار نیز می تواند مهم باشد. برخی کفپوش ها ظاهری زیبا و حرفه ای دارند که به محیط کار شما زیبایی می بخشند . و در آخر بودجه مالی .

+ چه نوع کفپوش هایی برای استفاده در فضاهای اداری تجاری مناسب هستند؟

موکت یکی از کفپوش‌های محبوب در فضاهای اداری است. آن را می‌توان در اتاق‌های اداری، کنفرانس روم‌ها و فضاهای عمومی استفاده کرد .
لمینیت ، لمینیت کفپوشی است که با ترکیب چوب چندلایه و لایه‌های محافظ سطحی ساخته می‌شود. ظاهری شیک و طبیعی دارد و مقاومت بالا در برابر سایش، ضربه و خراش دارد .

کفپوش وینیل یکی از گزینه‌های مناسب برای فضاهای تجاری است. آن را می‌توان در اتاق‌های اداری، رستوران‌ها، فروشگاه‌ها و فضاهای بازرگانی استفاده کرد .

کفپوش مهندسی به ‌صورت ترکیبی از چند لایه چوب طبیعی با ضخامت مناسب ساخته می‌شود. ظاهری گرم و طبیعی دارد و از نظر ظاهری شبیه به چوب طبیعی است، اما با مقاومت بیشتر در برابر رطوبت و تغییرات دما .

+ آیا کفپوش های اداری تجاری مقاوم هستند؟

بله، کفپوش‌های اداری تجاری در عموم مقاوم هستند، اما مقاومت آنها به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله نوع کفپوش، کیفیت و مراقبت‌های صورت گرفته .

+ نصب کفپوش های اداری تجاری به چه صورت است؟

نصب کفپوش‌های اداری تجاری به چند مرحله اصلی تقسیم می‌شود. البته، روش نصب و فرآیند آن به نوع کفپوش، سطح زیرین، و شرایط خاص محیط مورد نظر بستگی دارد. اما در کل، مراحل زیر در نصب کفپوش‌های اداری تجاری مهم هستند.

آماده‌سازی سطح
نصب زیربنا
نصب کفپوش
پایان‌دهی و تمیزکاری

+ آیا کفپوش های اداری تجاری به صورت شخصی سازی شده موجود هستند؟

بله، کفپوش‌های اداری تجاری امروزه به صورت شخصی‌سازی شده موجود هستند. با توجه به نیازها و سلیقه‌های مشتریان، شرکت‌ها و تولیدکنندگان کفپوش می‌توانند آنها را به شکلی منحصر به فرد و با ویژگی‌های خاص طراحی و تولید کنند.
این شخصی‌سازی می‌تواند در طرح و رنگبندی کفپوش، استفاده از لوگو یا الگوهای شرکتی، تنوع در اندازه و ابعاد قطعات و حتی ایجاد طرح‌های سفارشی بر اساس درخواست مشتریان صورت گیرد .

+ کفپوش رولی اداری تجاری چه مزایایی دارد؟

مقاوم در برابر رطوبت و آب
گرما و لطافت مطلوب
مقاومت بالا در برابر کثیفی
نظافت آسان
طول عمر و دوام بالا
قیمت مناسب
تنوع بالا در طرح و رنگ
باتوجه‌به کیفیت بالای کف‌پوش رولی پی‌وی‌سی معمولاً این محصول را با کف‌پوش‌های لمینت مقایسه می‌کنند.

+ کفپوش های تجاری مناسب مغازه با قیمت ارزان چه کفپوش هایی هستند؟

قیمت و موضوعات اقتصادی، از مهم‌ترین عوامل انتخاب محصولات توسط شرکت‌ها و ادارات هستند و همواره گزینه‌های مقرون‌به‌صرفه و اقتصادی در بازار بیشتر موردتوجه قرار می‌گیرند. در میان کف‌پوش‌هایی که در بخش‌های قبلی به معرفی آنها پرداختیم، کف‌پوش‌های وینیل و PVC از نظر قیمت، گزینه‌هایی اقتصادی و مقرون‌به‌صرفه‌ به‌شمار می‌آیند و باتوجه‌به دوام و مقاومت بالا، می‌توانند تا سال‌های سال مورداستفاده قرار گیرند.

با توجه ‌به قیمت مناسب و ویژگی‌هایی که ذکر شد، در صورتی که قصد خرید کفپوش اداری تجاری ارزان‌قیمت را دارید، پیشنهاد می‌شود خرید و نصب کف‌پوش PVC، کف‌پوش وینیل مرمری یا کف‌پوش وینیل گرانیت را در دستور کار خود قرار دهید.

+ چه کفپوش هایی برای مغازه ها مناسب هستند؟

در مجموع کفپوش وینیل یکی از کفپوش های بسیار مناسب برای محیط کار و مغازه است.
کفپوش_وینیل در طرح‌ها و رنگ‌های متعددی تولید و به بازار عرضه شده و شما می‌توانید بر اساس دکوراسیون محل کار و سلیقه خود، اقدام به انتخاب طرح و رنگ نمایید. اگر در دکوراسیون خود عناصر چوبی یا سنگی دارید، می‌توانید با انتخاب کف‌پوش وینیل طرح سنگ یا چوب، هارمونی جذابی میان کفپوش و دکوراسیون محل کار خود ایجاد کنید. اگر روی نظافت و تمیزی محیط کار خود حساس هستید، باید اشاره کنیم که نگهداری و نظافت کفپوش وینیل بسیار ساده است و با استفاده از این کفپوش می‌توانید محیط اداری خود را همواره تمیز نگه دارید.

کفپوش وینیل به دلیل ساختار نسبتاً نازک خود، به راحتی قابل حمل و جابجایی است. این موضوع باعث می‌شود که نصب آن با استفاده از ابزارهای ساده و بدون نیاز به تجهیزات پیچیده انجام شود . همچنین کفپوش وینیل معمولاً دارای سطح صاف و یکنواخت است، که به معنای عدم نیاز به ترازکردن یا اصلاحات چشمگیر قبل از نصب می‌باشد. این ویژگی باعث کاهش زمان و هزینه نصب می‌شود.

+ آیا کفپوش‌های اداری تجاری قابل بازیافت هستند؟

بله، بسیاری از تولیدکنندگان کفپوش اداری تجاری محصولات خود را با استفاده از مواد بازیافت‌پذیر تولید می‌کنند. این کفپوش‌ها ممکن است به حفظ محیط زیست کمک کنند و از مصرف منابع طبیعی کاسته شود..

+ کفپوش مغازه و فروشگاه چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

کفپوشی که برای مغازه و فروشگاه خود میخواهید انتخاب کنید ، جدای از ظاهر زیبا و قیمت مناسب باید دارای خصوصیات دیگری نیز باشد که چند مورد را نام میبریم :
مقاومت بالا در برابر کثیفی
مقاوم در برابر رطوبت و آب
نظافت آسان
طول عمر و دوام بالا
قیمت مناسب
مقاوم بودن در برابر ضربه، فشار و وزن بالا
مقاومت در برار لغزش و سر خوردن

انواع کفپوش های اداری تجاری POLYFLOR

۶ نظر در “کفپوش اداری تجاری

 1. مجید رضایی گفت:

  سلام ، کفپوش های شما ساخت چه کشوری هست؟

  1. میثم علیزاده گفت:

   سلام و عرض ادب خدمت شما ، کفپوش های پلی فلور فقط در کشور انگلستان توسط شرکت پلی فلور با استاندارد های جهانی و اتحادیه اروپا تولید میشوند.

 2. م.رازقی گفت:

  وقتتون بخیر ، برای نصب کفپوش در فضای تجاری چقدر زمان نیاز است؟همه ی مساحت مورد نظر برای اجرا ، به صورت همزمان برای نصب باید اماده باشد؟

  1. میثم علیزاده گفت:

   با سلام ، به طور معمول زمان مورد نیاز نصب ۱ الی ۲ روز است، ولی برای کفپوش های تایل ممکن است قبل از نصب ۲ الی ۳ روز زمان نیاز باشد تا دمای کفپوش با دمای محیط یکسان شود. که این صبر کردن این زمان باعث میشود بعد از نصب کفپوش دوام بیشتری داشته باشد و در اندازه های کفپوش تغییری رخ ندهد.

 3. رادین بزرگمنش گفت:

  سلام وقتتون بخیر ، کفپوش های تجاری پلی فلور، طرح سنگ هم موجود هست؟

  1. میثم علیزاده گفت:

   بله ، شما با همکاران ما در واحد فروش شرکت تماس بگیرین ، انواع کفپوش های طرح سنگ رو خدمتتون اعلام میکنن
   شماره های تماس : ۰۲۱۲۲۶۵۹۰۸۳ — ۰۹۱۲۰۹۰۵۴۹۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *